Mota-Engil Real Estate Management

Jesteśmy integralną częścią Grupy Mota-Engil, portugalskiego lidera w sektorze budownictwa, obecnego na światowych rynkach od ponad 70 lat. Odpowiadamy za realizację projektów deweloperskich w Europie Centralnej, działając aktywnie na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz Rumunii. Specjalizujemy się w budownictwie mieszkaniowym, ale mamy na swoim koncie również realizacje z zakresu budownictwa hotelowego.

Naszą aspiracją jest przewidywanie i zaspokajanie potrzeb Klientów poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i gwarantowanie najwyższej klasy usług. Nowe rozwiązania w zakresie funkcjonalności i ergonomii, zapewnianie przyjaznego otoczenia dla poprawy wydajności pracy i jakości życia, to podstawowe wartości, jakimi się kierujemy. Nieustanna zmiana w celu sprostania nowym wyzwaniom sprawia, że realizację projektów deweloperskich postrzegamy jako dążenie do doskonałości.

Nasze projekty realizujemy wspólnie z Mota-Engil Central Europe – Spółką, będącą Generalnym Wykonawcą naszych inwestycji. Razem wypełniamy jedną misję, dzieląc również tę samą wizję oraz wyznawane wartości.

NASZA MISJA

Naszą misją jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy, szanując jednocześnie Społeczność i działając w sposób społecznie odpowiedzialny.

WIZJA

Naszą wizją jest wyznaczenie międzynarodowego wzorca w obszarach prowadzonej przez nas działalności, opartego na najlepszych praktykach rynkowych oraz ciągłej innowacji, dążącego do zapewnienia Klientom oraz Społeczności doskonałych usług.

WARTOŚCI

U podstaw naszych zasad etycznych oraz postępowania w biznesie stoją podstawowe wartości, jakimi są: ambicja, uczciwość, spójność oraz duch współpracy.