Portugalia

PRAGA

Obszar nieruchomości o powierzchni 2 290 m² zlokalizowany jest w Pradze na rogu ulic Bohdaleckiej i U Plynárny. Ta niezwykle atrakcyjna i łatwo dostępna lokalizacja położona jest bezpośrednio u bram miasta. Charakteryzuje ją dobrze rozwinięta infrastruktura – supermarkety, centra sportowe – jak również dobre skomunikowanie z centrum Pragi oraz z obwodnicą i autostradą D1.

Inwestycja zostanie zrealizowana na powierzchni 1 611 m², natomiast całkowita powierzchnia handlowa wyniesie 1 518 m², biurowa – 818 m², a mieszkaniowa – 258  m².

PORTUGALIA – LOKALIZACJA

PORTUGALIA – GALERIA OSIEDLA