Relacje inwestorskie

relacje-inwestorskie

Mota-Engil Real Estate Management zadebiutowała na polskim rynku kapitałowym, zamykając pierwszą emisję obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 15 milionów złotych. 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu, zarejestrowane w Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych, zostały wyemitowane na rynku niepublicznym. Transakcja zakończyła się dużym sukcesem, przy ponad 35% większym popycie niż maksymalna oferowana kwota

POBIERZ DOKUMENTY:

2021

2020

2019