Znajdź dom mieszkanie lokal usługowy

Mota-Engil Central Europe

Mota-Engil posiada ugruntowaną pozycję w Europie, opartą na zróżnicowanym modelu biznesowym, dzięki któremu umocniła swoją obecność na rynku międzynarodowym i znalazła się pośród 30 największych grup gospodarczych w Europie w obszarze budownictwa, prowadząc działalność w 7 europejskich państwach.


Mota-Engil Central Europe, wchodząca w skład grupy Mota-Engil, rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1997 roku wraz z przyznaniem jej dwóch kontraktów na budowę i odbudowę 142 obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu autostrady A4. W 1998 roku Mota-Engil zakupiła przedsiębiorstwo drogowe pod nazwą Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., a dwa lata później, przedsiębiorstwo mostowe - Przedsiębiorstwo Budowy Mostów w Lubartowie Sp. z o.o.
Na skutek fuzji pomiędzy tymi dwoma podmiotami, 1 grudnia 2004 roku powstała Mota-Engil Polska S.A.  Istotną część jej strategii rozwojowej stanowiło rozszerzenie działalności poza budownictwo drogowo-mostowe na inne obszary biznesowe, między innymi na budownictwo kubaturowe. Poprzez zakup dwóch kamieniołomów, spółka umocniła swoją pozycję na rynku budowlanym, stając się samowystarczalna i niezależna od zakłóceń oraz fluktuacji rynkowych.  
W 2010 roku firma zmieniła nazwę na Mota-Engil Central Europe S.A. i zakupiła Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Lublinie, a wkrótce także i Eltor - przedsiębiorstwo specjalizujące się w pracach elektroenergetycznych w Polsce.
Dziś Mota-Engil Central Europe to firma o bogatych tradycjach, specjalizująca się nie tylko w budownictwie kubaturowym i drogowo-mostowym, ale także w pracach środowiskowych, elektroenergetycznych oraz budownictwie kolejowym.

Więcej informacji na:
www.mota-engil-ce.eu

Kontakt:
Mota-Engil Central Europe S.A.
Ul. Opolska 110
31-323 Kraków
NIP: 675-00-01-573
REGON: 350980504
KRS: 0000012902

Tel.: +48 12 664 80 00
Fax: +48 12 664 80 01
contact@mota-engil-ce.eu

BUDOWNICTWO UŻYTKU PUBLICZNEGO

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BIURA