Piętro 5

PIĘTRO 5

Legenda:

–   wolne

–   sprzedane

–   rezerwacja

wolne, zarezerwowane, sprzedane